Danışmanlık Hizmetlerimiz

Günümüz ticari hayatında karlılık için satış gelirlerinin arttırılması önemli olmakla birlikte; şirketler açısından mal ya da hizmet fiyatlarının piyasa dinamiklerinden bağımsız biçimde artırılamaması ve ulusal sınırları aşan fiyat rekabetinin şiddeti gittikçe artan varlığı, alternatif çözümler üretmeyi kaçınılmaz kılmaktadır. Bu bakış açısıyla, iştigal edilen faaliyet konuları esas alınmak suretiyle sizlerin mevcut karlılığına katkı sağlayacak;

• Şirketin finansal verileri üzerinden ve diğer teknik çalışmalar yardımıyla gerektiğinde çalışanlarla görüşmeler de yaparak verimlilik, etkinlik ve performans değerlendirmeleri gerçekleştirmek suretiyle maliyet ve giderlerin kontrol altına alınmasını sağlayıcı çalışmalar yaparak,

• Faaliyet gösterilen ya da gösterilmesi düşünülen alanlarda mevcut olabilecek her türlü devlet teşvik ve destek unsurlarından yararlanılmasını sağlayacak bir vizyon ortaya koymak suretiyle; yatırım teşvik sürecinin yönetilmesi, teşvik belgesinin en kısa sürede ve en hızlı biçimde edinilmesi ve bu kapsamda vergi ve muhasebe danışmanlık hizmetleri de dahil müşterilerimize, onların ticari markalarına/itibarlarına ve faaliyetlerine değer katılması amaçlanmaktadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir