Yurt Dışı Tanıtım Destekleri

YURT DIŞI TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

Tebliğ No: 2010/6

 

Desteklenen tanıtım harcamaları nelerdir?

Şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilen

 • Görsel ve yazılı tanıtım
 • Sponsorluk
 • Yurt dışı birimlerinin internet sayfasına ilişkin tasarım
 • Reklâm panoları
 • Yabancı dilde hazırlanmış firma katalogları
 • Broşürler
 • Eşantiyon ve tanıtım malzemeleri
 • Elektronik ortamda tanıtım sitelerine verilen reklâm giderleri

desteklenir.

Desteklenmeyen tanıtım harcamaları nelerdir?

 • Yurt dışına yönelik yayın yapan Türk televizyonları, gazetelerine
 • Yurt dışında Türkçe yayın yapan televizyonlar, gazeteler vb. basın yayın organlarına

verilecek reklâmlara ilişkin harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez.

Destek oranları nedir?

 1. Desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca, Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri; % 60 oranında ve yurt dışı birimin bulunduğu her bir ülke için yıllık en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
 2. Desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketlerce, yurtdışı birimin bulunmadığı ülkelerde, Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri, yurt içi marka tescil belgesi bulunması ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip olunması ya da marka tescili için başvurulmuş olması koşuluyla; % 60 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
 3. Desteklenen yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi marka tescil belgesi olan ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescil başvurusunu yapmış şirketlerce, Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri; % 60 oranında ve yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Ek destek oranları nelerdir ve ne şekilde faydalanılır?

Birimin Bakanlıkça belirlenen hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olması durumunda destek oranı 10 baz puan arttırılır.

Örneğin;                                                                                                                 

%60 olan tanıtım destek oranı ek 10 baz puan ile %70 olacaktır.

Şirket merkezi bölgesel rekabet edebilirlik operasyonel programı kapsamında coğrafi olarak kişi başına düşen milli geliri Türkiye ortalamasının %75’inin altında kalan illerde bulunan şirketler için destek oranı 10 baz puan arttırılır.

Örneğin;                                                                                                                 

%60 olan tanıtım destek oranı ek 10 baz puan ile %70 olacaktır.

Destek süresi ne kadardır?

Tanıtım desteğinden en fazla 4 yıl süresince yararlanır.

Destek süresi: 4 yıllık süre bu konudaki ilk destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesinin tarihinden itibaren başlar.

Destek başvuru süreleri nelerdir, nelere dikkat edilmelidir?

Ödeme tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde destek başvurusu için gerekli tüm belgelerin üyesi olunan ihracatçı birliğine ibraz edilmesi gerekmektedir.

Eksik belge ile başvurulması durumda ne yapılması gerekecektir?

Eksik Teslim Süresi: İlgili ihracatçı birliği veya Ekonomi Bakanlığının eksik bildirimi ile ilgili evrak çıkış tarihi itibari ile 3 ay içerisinde eksik teslimi yapılabilir.

Eksik Teslimi Süresinde Yapılmaz ise: 3 ay içerisinde eksik belge ve bilgilerin tamamlanmaması durumunda destek başvurusu süresi içerisinde yapılmamış kabul edilerek red edilir.

Teşvikler.net

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir