Doğrudan Faaliyet Destek Programı

Doğrudan faaliyet destek programına; yerel yönetimler, üniversiteler, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, birlikler ve kooperatifler başvurabilir. Ancak KOBİ’ler; pazar araştırması, fizibilite vb. konulardaki ihtiyaçlarını proje kapsamında uygun başvuru sahipleri aracılığıyla gerçekleştirebilirler.

Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına ve bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlere yönelik faaliyetlerin desteklenmesidir. Ajansın proje teklif çağrısı yapmaksızın, proje hazırlığı konusundaki yükümlülüklerden bazılarını hafifletmek ve proje destek sürecini hızlandırmak amacıyla veya proje hazırlık sürecini doğrudan yönetmek suretiyle yararlanıcılara sağladığı karşılıksız ve doğrudan desteklerdir. Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) istisnai bir destek olup, bu destek türünde proje teklif çağrısı usulü uygulanmaz.

Doğrudan faaliyet desteği kapsamında bölgenin kalkınmasında önem arz eden, sosyal ve ekonomik sektörler için önemli sonuçlar yaratacak araştırma, fizibilite hazırlama vb. faaliyetlerin desteklenmesi yer almaktadır. Ajans tarafından sağlanacak destek her sene yeniden belirlenerek miktarı başvuru rehberlerinde belirtilir. Sağlanacak desteğin oranı % 100’e kadar çıkarılabilir.

Destek kapsamında sunulacak olan projenin azami 3 ay içinde tamamlanması gerekmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir