Doğrudan Finansman Desteği

KOBİ tanımına uyan gerçek ve tüzel kişiler ile Kooperatif, birlik, teknopark, organize sanayi bölgeleri müdürlükleri, belediyelere bağlı kar amacı güden şirketler, diğer gerçek ve tüzel kişiler (anonim şirketler, limited şirketler, şahıs şirketleri vb.) başvuru yapabilmektedir. Kalkınma ajansları faaliyet planlarına bağlı olarak program bazında teklif çağrılarına çıkmaktadır. Açıklanan destek programının açık olduğu dönem içerisinde uygun başvuru sahiplerinin proje başvuru formu ve eklerini hazırlayarak Ajansa sunması gerekmektedir.

Destek programlarının teklif çağrıları yıl boyunca açık olmadığı, başvuruların süresi kısıtlı bir zamanda olduğu için sunulacak proje tekliflerinin destek programlarının açık olduğu dönem içinde sunulması zorunludur. Son başvuru süresi geçen programlar için başvuru yapılamaz.

Destek miktarı her bir teklif çağrısı için ayrı şekilde belirlenmektedir. Örneğin bir KOBİ programı için Ajansın sağlayacağı azami destek miktarı 350 Bin TL olabilirken, büyükbaş hayvancılık programı için azami destek miktarı 250 Bin TL olabilmektedir. Ajansların, bağlı oldukları mevzuatları gereğince özel sektöre sağlayacağı destekler proje toplam uygun maliyetlerinin % 50’sini aşamaz. Buna göre özel sektöre ajansların sağlayacağı destek oranı azami % 50’dir. Proje uygulama süresi de 12 ayı geçemez.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir