Faiz Desteği ve Faizsiz Kredi Desteği

Faiz desteği, kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin ilgili aracı kuruluş (bankalar, vd.) ile Ajans arasında imzalanacak protokolde belirtilen nitelikteki projeleri için, bankalar vb. kurumlardan alacakları krediler karşılığında ödeyecekleri faiz giderlerinin, Ajans tarafından karşılanmasını öngören karşılıksız yardımdır. Bu destekten KOBİ’ler, çiftçi ve çiftçi grupları, serbest meslek sahipleri yararlanabilir.

Faizsiz kredi desteği, Ajans tarafından kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin ilgili aracı kuruluş ile Ajans arasında imzalanacak protokolde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlar eliyle kredi verilmesidir. Bu mali destek Ajans mevzuatında belirlenmiş olan usul ve esaslar dâhilinde sağlanmaktadır. Bu destekten KOBİ’ler, çiftçi ve çiftçi grupları, serbest meslek sahipleri yararlanabilir.

Faiz ve faizsiz kredi desteklerinin sağlanabilmesi için öncelikle aracı kurum olan bankalar ile Ajans arasında bir protokol yapılması ve Ajans tarafından desteklerin ilan edilmesi gereklidir. Mevcut durumda Kalkınma Ajanslarının hiçbiri henüz faiz desteği ve faizsiz kredi desteği uygulamasına başlamamışlardır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir