Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

TKDK, süt ürünlerini işleyen işletmelerin tanımını basit şekilde belirli bir süt işleme kapasitesine sahip olan işletmeler şeklinde tanımlamaktadır. Kapasiteleri günlük 10-70 ton arasında olan küçük ve orta ölçekli işletmeler bu kapsamda desteklenmektedir. Bu itibarla;

a. Süt işleyen işletmelerin modernize edilmesi,

b. Üretim sürecinin, verimliliğin geliştirilmesi, kapasitenin artırılması,

c. Entegre süt toplama ve işleme ağının kurulması,

d. Günlük 10 tondan az işleme kapasitesine sahip olan işletmelerin günlük kapasitelerinin 10 tona çıkartılması,

e. AB Standartlarında yeni süt işleme işletmelerinin kurulması

f. Üretici örgütlerinin süt toplama tesisleri, süt toplama merkezleri kurmasını sağlamaktır.

Program kapsamında hazırlanacak olan bir proje bütçe toplamının Süt işleyen işletmeler için; En az 50 Bin en çok 3 Milyon Avro olması, Süt toplayan üretici örgütleri için; En az 25 Bin en çok 1 Milyon Avro olması gereklidir. Ancak proje büyüklüğü üst sınırdan fazla ise aşan kısmın tamamı başvuru sahibi tarafından karşılanmaktadır. TKDK destek oranı % 50’dir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir