Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi

Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi

Kadınların gelirlerinin düşük olması ve çocuk bakım hizmetlerinin yetersiz olması nedeniyle istihdama katılım oranlarının düşüktür ve başta ev hizmetlerinde çalışan kadınlar olmak üzere kadınlar arasında kayıt dışılık erkeklere göre daha yüksek seyretmektedir. 

Bu nedenle; “Kazan Kazan Stratejisi” doğrultusunda; bir yandan çocuk bakıcısı istihdam etmenin maliyetini düşürerek kayıt dışı çalışan çocuk bakıcılarının kayıtlı istihdamının artırılması, bir yandan da doğum yapan ve bu yüzden işgücü piyasasından dışlanma ya da belirli bir süre uzak kalma riski taşıyan kadınların ev eksenli çocuk bakım hizmeti yoluyla işgücü piyasasına katılımının veya geri dönüşünün kolaylaştırılması amaçlanmaktadır.

Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi Avrupa birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen bir projedir. 

Proje ile 0-24 ay aralığında çocuk sahibi olan ve hizmet akdine tabi (özel sektörde işçi statüsünde) sigortalı olarak halen çalışmakta olan, 

• İş hayatına geri dönecek,
• İlk kez çalışmaya başlayacak ya da
• Sigortasız çalıştırdığı çocuk bakıcısını sigortalı olarak çalıştırmaya başlayacak 

annelere çocuk bakıcısı istihdam edebilmelerini temin etmek üzere 24 aya kadar mali destek sağlanmaktadır. 

Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi kısaca Evde Çocuk Bakımı Projesi Antalya, Bursa ve İzmir’den sonra şimdi de İstanbul ve Ankara’da uygulanacak.

2 yaşından küçük çocuğunuz varsa ve çalışmak, daha önce çalıştığınız işe geri dönmek ya da yeni bir işte çalışmaya başlamak istiyorsanız, bu Proje ile Sosyal Güvenlik Kurumu size ihtiyacınız olan desteği sağlayarak aylık yaklaşık 1.200-1.500 TL veriyor.

2017 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanacak olan Proje ile Ankara ve İstanbul illerinde yaşayan ve ilk başvuran 5000 anne gerekli şartları taşımaları halinde mali destekten faydalanabilecek, böylelikle toplamda annelere 47 milyon Avronun üzerinde mali destek sağlanmış olacak.

0-24 ay aralığında çocuğu olan kadınların çalışma hayatına katılımının arttırılması veya doğum nedeniyle çalışma hayatından ayrılanların geri dönüşünün kolaylaştırılması, bir yandan da kayıt dışı çalışan çocuk bakıcılarının kayıtlı istihdamının artırılmasını amaçlayan Projeden, Mart 2015 tarihinden şimdiye kadar Antalya, İzmir ve Bursa illerinde yaşayan 6000’den fazla anne yararlandı.

KİMLER FAYDALANABİLİR?

Tam zamanlı işçi olarak bir işverenin yanında çalışan sigortalı anneler, sigortalı çocuk bakıcısı çalıştırdıklarında mali destekten  yararlanabilirler.

Projeden Yararlanabilmeniz İçin Taşımanız Gereken Şartlar Şunlardır:

-Başvuru tarihi itibariyle (ön kayıt anında) 0-24 ay aralığında (24 üncü ay dahil) çocuğu olmak.

-T.C. vatandaşı olmak.

-Bir işverenin yanında sigortalı olarak tam zamanlı çalışıyor olmak. (SGK’ya en az 30 tam gün primi bildirilmiş olmak.)

-İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa illerinden birinde çocuğuyla birlikte aynı evde ikamet etmek. (Çocukla annenin ikametgahı aynı olmalıdır.)

-Analık izin süresini geçirmiş olmak. (Analık izin süresinde olan anneler çalışmaya başladıklarında projeden faydalanabilirler.)

-Annenin yıllık ortalama brüt ücreti, asgari ücretin brüt tutarının iki katını aşmamalıdır. (2016 için 3.294,00 TL) 

-Çalıştırdığı çocuk bakıcısıyla arasında; kendisi veya eşinin birinci derecede, çocuk bakıcısı ile aynı evde oturuyorsa 3. dereceye kadar (3. derece dahil) akrabalık ilişkisi bulunmamak. (Bebeğin anneannesi veya babaannesi çocuğa bakıyorsa Projeden faydalanmanız mümkün değildir) 

-Proje kapsamında çocuk bakıcısı olarak çalışmamak.

En geç kesin kayıt tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumuna Ek-9 kapsamında(çocuk bakıcıları da dahil ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı) sigorta kaydını yaptırmış olmak şartıyla tam zamanlı çocuk bakıcısı istihdam etmek.

Çalıştırdığınız Çocuk Bakıcısının Taşıması Gereken Şartlar Nelerdir?

-T.C. vatandaşı ve kadın olmak.

-İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa illerinin birinde ikamet ediyor olmak. (Siz hangi ilde ikamet ediyor iseniz bakıcınızın ikametgahının da o ilde olması gerekmektedir.)

-Hizmet akdine tabi Ek-9 kapsamında tam zamanlı sigortalı çalışan olmak. (SGK’ya 30 tam gün primi bildirilmiş olmak.)

-Bakımını üstlendiği çocuğun anne veya babası ile birinci derece, ebeveyn ile aynı evde oturuyorsa 3. dereceye kadar (3. derece dahil) akrabalık ilişkisi bulunmamak. (Bebeğin anneannesi veya babaannesi çocuğa bakıyorsa Projeden faydalanmanız mümkün değildir.) 

-En az ilkokul mezunu ve en az 18 yaşında olmak.

KİMLER FAYDALANAMAZ ?

-Başvuru şartlarında aranan kriterleri yerine getirmeyenler

-5510 sayılı Kanunun 6 ıncı maddesine göre sigortalı sayılmayan anneler

-Sosyal Güvenlik Destek Primi ödeyerek çalışan anneler 

-5510 sayılı Kanun Ek-5 ve Ek-6 Sigortalısı tam zamanlı ya da sürekli çalışmayan 

-5510 sayılı Kanun Geçici 20 inci maddesinde yer alan Banka Sandığı mensupları (SGK’ya kendilerine ilişkin herhangi bir   bildirim yapılmadığından ve bu nedenle SGK Bilişim Altyapısında kendilerine ait veri bulunmadığından)

-SGK Bilişim Altyapısına göre oluşturulan Proje Bilgi-İşlem Programı tarafından başvurusu kabul görmeyen diğer kişiler (SGK    Bilişim Altyapısından ya da MERNIS gibi Proje Bilgi-İşlem Programı tarafından kullanılan diğer veritabanlarından veri yokluğu nedeniyle bilgi çekilemeyen haller) 

-Proje Dokümanlarından veya Avrupa Birliği Mevzuatından veyahut da Türk Mevzuatından kaynaklanan sebeplerle kendisine uygun maliyet olarak ödeme yapılamayacak diğer kişiler (Belgelerde usulsüzlük yapanlar vs)

Faydalanıcı Annelerin Yükümlülükleri

 FAYDALANICI ANNELERİN AYLIK YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR? 

Kesin kaydınızı yaptırdıktan sonra aylık olarak mali destekten yararlanabilmeniz için;

-Öncelikle bakıcı sizin evinizde veya kendi evinde (Çocuğunuz ya sizin evinizde ya da bakıcının evinde bakılmalıdır.) çocuğa bakmaya başlamalıdır. Dönem dönem habersiz denetim için çocuğun bakıldığı eve ziyaretler gerçekleştirilecektir. 

Takvim ayları itibariyle aylık 30 gün bir işverenin yanında çalışmanız bulunmalıdır. (Rapor durumları hariç işvereniniz sizin adınıza SGK’ya 30 gün çalıştığınızı bildirmelidir.)

-30 gün ve üzeri raporlu olmanız durumunda lütfen durumu hemen yerel ofise bildiriniz!

-Yanınızda çalıştırdığınız çocuk bakıcısının çocuğunuza baktığı için hak ettiği ücreti banka aracılığı ile ödemelisiniz (Kesin kayda gelmeden önce kendi adınıza Halk Bankası’nda açtırdığınız TL hesabından bakıcı adına açtırdığınız Halk Bankası hesabına bakıcıyı çalıştırdığınız ayı takip eden ayda,maaşını banka havalesi yoluyla ödemelisiniz. Örneğin bakıcı Aralık ayında çalışmaya başladı diyelim. Ocak ayı içerisinde Halk Bankası’nda açtığınız hesaptan bakıcının hesabına maaşını yatırmalısınız. Maaş tutarı 2016 yılı için en az ev hizmetlerinde çalışanların asgari ücret düzeyi olan 1.400,00 TL olmalıdır. Bu tutardan az olan miktarlar, elden ödemeler ve proje ofisine bildirdiğiniz hesaplar dışındaki diğer banka hesaplarınızdan veya bankamatik aracılığıyla yapılan ödemeler kabul edilmemektedir.

Bakıcınızın maaşını Halk Bankası’ndaki hesabınızdan, bakıcının Halk Bankası’ndaki hesabına, havale ile ödememeniz halinde o ay içinzamanında ödemenizi almanız mümkün değildir. 

-Kayıtlı bir bakıcı çalıştırdığınız için takvim ayı itibariyle bakıcı adına 30 günlük sosyal güvenlik primini düzenli olarak ödemelisiniz. (Primler,bakıcıyı çalıştırdığınız ayı takip eden bir sonraki ay tahakkuk edip ödenecek hale gelir. Yani Aralık ayında çalıştırdığınız bakıcının primini, Ocak ayının sonuna kadar bankalar aracığıyla ödeyebilirsiniz.)

-Proje ekibi veya Sosyal Güvenlik Denetmenleri tarafından bazı zamanlarda bakıcınızın gerçekten çocuğa bakıp bakmadığını öğrenmek ve bakımhizmetinin düzeyini belirlemek amacıyla ev ziyaretleri gerçekleştirilecektir. Bu ziyaretlerde çocuğunuza bize bildirdiğiniz bakıcı tarafındanbakıldığının tespit edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca;

-Çocuk bakıcısının iş kazası geçirmesi veya meslek hastalığına yakalanması halinde bunun süresi içinde SGK’ya bildiriminin yapılması,

-Evde sigortalı çocuk bakıcısı çalıştırdığınız için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda belirtilen diğer yükümlülükleriyerine getirmeniz,

-Bakıcının, çocuğun ya da kendinizin durumlarınızda meydana gelecek, projeyi etkileyecek değişiklikleri (evlenme, boşanma, işten çıkma, vefat vb.) ilgili İl Müdürlüğündeki yerel ofise 15 gün içerisinde bildirmeniz gerekmektedir. 

Bankalardaki yoğunluk dolayısıyla ödemenizde aksamalar meydana gelmemesi için lütfen prim borcunuzu ayın son günlerini   beklemeden ödemeye dikkat edin.

Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesinden yararlanmak ve profesyonel danışmanlık desteği almak için info@tesvikler.net adresine yazarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

© Tesvikler.net

 

     

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir