Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası

Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga mükerrer 20 nci maddesi yeniden düzenlenmiş ve 10/2/2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Buna göre;

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilen ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 TL’ye kadar olan kısmı, aşağıdaki şartlarla gelir vergisinden müstesnadır. Mezkur Kanunda bahse konu kazanç istisnası ile ilgili birtakım şartlar belirlenmiştir:

-İşe başlama bildiriminin yasal süresi içinde yapılması,

-Kendi işinde bilfiil çalışmak ya da işi bizzat sevk ve idare etmek.

Özellikli durumlar :

  • Ortaklık Durumu

Adi ortaklık veya şahıs şirketi kurmak suretiyle faaliyette bulunan mükellefler de ayrı ayrı istisnadan yararlanabilir.

  • Devir Durumu

Bir işletmenin veya mesleki faaliyetin devralınması halinde, istisnadan yararlanılabilmesi için işletmenin ya da mesleki faaliyetin devralındığı kişinin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarından olmaması gerekmektedir.

  • Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması gerekmektedir.

Yararlanılacak istisna tutarı :

İstisna, her dönem için yıllık 75.000 TL olarak uygulanacak ve istisna tutarının altında kazanç elde edilmesi durumunda istisnadan yararlanılmayan tutar bir sonraki yıla devredilmez.

Örnek 7: 1/10/2016 tarihinde oto yıkama faaliyetine başlayan ve istisnadan yararlanma şartlarının tamamını taşıyan Bay (B)’nin, 1/10/2016-31/12/2016 tarihleri arasında elde ettiği ticari kazancı 35.000 TL’dir. Bay (B)’nin, 2016 yılında yararlanabileceği istisna tutarı 35.000 TL olup kalan tutar olan 40.000 TL sonraki yıla devredilemeyecektir.

Önemli bir diğer husus bu istisnanın, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye etkisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında bulunanlar tarafından, istisnadan yararlananlara tevkifat kapsamında ödeme yapılması durumunda, gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

Konuyla ilgili tartışmaları buraya tıklayarak forumumuzdan da takip edebilirsiniz.

Genç girişimci desteğine ilişkin ayrıntıları öğrenerek bu istisnadan yararlanmak ve profesyonel danışmanlık desteği almak için info@tesvikler.net adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

© Teşvikler.net

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir