Esnaflara Sicil Affı Geliyor

Maliye Bakanı Ağbal, “Çeşitli nedenlerle geçmişe dönük olarak çeki, senedi karşılıksız çıkan vatandaşlarımıza ilişkin önemli kolaylık getiriyoruz, esnafa sicil affı uygulanacak” dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, çeşitli nedenlerle geçmişe dönük olarak çeki, senedi karşılıksız çıkan vatandaşlara ilişkin önemli kolaylık getirdiklerini belirterek, “Burada esnafa sicil affı uygulanacak. Bankalarımız bu uygulamayı yapmakta arzulu, istekli.” dedi.

Ağbal, TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerinde hükümet adına yaptığı konuşmada, tasarıyla getirilen düzenlemeleri anlattı.

Yatırım ortamının iyileştirilmesi bakımından son bir yılda önemli düzenlemeleri gerçekleştirdiklerini anımsatan Ağbal, tasarıda, kamu idarelerinin ortaya çıkan farklı ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik düzenlemelerin de yer aldığını belirtti.

Tasarı ile girişimciliğin desteklenmesi için çok önemli teşvikleri hayata geçirdiklerini dile getiren Ağbal, asgari ücretle çalışanların çoğunlukta olduğu KOBİ’ler başta olmak üzere, işletme sermayelerinin desteklenmesi için 2016 yılında uygulamasını başlattıkları ve kayıtlı istihdamın artırılmasına da önemli katkılar sağlayan asgari ücret desteğini, 2017 yılında da devam ettireceklerini bildirdi.

Bakan Ağbal, 2016 yılında asgari ücret desteğini başlattıkları sistemde, belirli bir ücret düzeyinin altında ücret alan tüm çalışanlara bu imkanı sağladıklarını ifade ederek, “Böylelikle, ücret geliri 2 bin 550 liranın altında olan yaklaşık 10 milyon çalışan asgari ücret desteğinden yararlandı. Şimdi ilk kez 2017 yılı ocak, şubat ve mart aylarında ödenmesi gereken sigorta primine ilişkin erteleme düzenlemesi getiriyoruz.” diye konuştu.

“Destek tutarı 2 milyar liradan 25 milyar liraya çıkacak”

Kredi Garanti Fonu’na sağladıkları desteğin tutarını 2 milyar liradan 25 milyar liraya çıkardıklarını dile getiren Ağbal, şöyle konuştu:

“Böylelikle Kredi Garanti Fonu’nun ikincil mevzuat çerçevesinde bankalarla yaptığı anlaşmalar çerçevesinde, bu limitleri, yani 250 milyar liralık limiti bankalara kullandırmak suretiyle, işletmelerimizin ihtiyacı olduğu hem yeni kredi taleplerinde hem de mevcut kredilerin döndürülmesinde son derece önemli bir imkan getirmektedir.

Önemli düzenlemelerden birisi de yatırım teşvik sisteminde, özellikle imalat sanayisinde yatırım yapan işletmelerimize getirdiğimiz yeni teşviklerdir. Hem mevcut teşvik belgeli yatırımlarda hem de yeni alınacak teşvik belgeli yatırımlarda, 2017 yılında yapılacak yatırım harcamalarını daha cazip hale getirmek için mevcut teşvik unsurlarını artırıyoruz. İmalat sanayisinde yapılan teşvik belgeli yatırım harcamalarında ‘katkı payı’ dediğimiz yatırıma katkı oranını 15 puan artırıyoruz. Örnek vermek gerekirse, 100 milyon liralık bir yatırımda, örneğin 30 milyon liralık kısmını devlet olarak biz, vazgeçtiğimiz vergilerle finanse ederken, 2017 yılı için diyoruz ki biz bu rakamı 45 milyona çıkardık. Burada sadece yatırıma katkı tutarını artırmıyoruz, aynı zamanda kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden indirilebilecek kazanç tutarının da tamamını indirme hakkı getiriyoruz.”

Maliye Bakanı Ağbal, teşvik belgesi kapsamındaki yapılacak inşaat harcamalarında vergi iadesi imkanı da getirdiklerini söyledi.

KOBİ’lerin birleşmesi için teşvik

Tasarıda yer alan önemli düzenlemelerden birisinin de kurumların birleşmesini teşvik etmek olduğuna işaret eden Ağbal, “İmalat sanayinde Sanayi Sicil Belgesi’ni haiz olarak imalat işi yapan KOBİ’ler eğer birleşirlerse, yani iki şirket birleşip tek bir şirket haline gelirlerse, bu durumda birleşmeden sonraki 3 dönem boyunca, birleşme dönemi dahil 3 dönem boyunca kurumlar vergisi oranını yüzde 75 oranında düşürüyoruz. Dolayısıyla, yüzde 20 olan kurumlar vergisini yüzde 5’e kadar indirimli olarak uygulama imkanı getiriyoruz.” vurgusu yaptı.

Naci Ağbal, ülkedeki farklı boyut ve büyüklüklerdeki gemi ve yatlardan Türk gemi siciline dahil olmayanları, buna dahil edecek birtakım teşvik unsurları getirdiklerini bildirerek, bu düzenleme ile gemi ve yatların ilk kaydında alınması gereken harcı almaya devam edeceklerini ancak yıllık harcı kaldırdıklarını söyledi.

Tasarıda önemli düzenlemelerden birisinin de kamuoyunda “esnaf sicil affı” olarak nitelenen düzenleme olduğunu vurgulayan Ağbal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çeşitli nedenlerle geçmişe dönük olarak çeki, senedi karşılıksız çıkmış olan vatandaşlarımıza ilişkin önemli kolaylık getiriyoruz. Burada esnafa sicil affı uygulanacak. Bankalarımız bu uygulamayı yapmakta arzulu, istekli. Devlet olarak bu konuda gereken hukuki düzenlemenin çerçevesini oluşturmuş oluyoruz. Vatandaşlarımız, belirlenen kural ve kaidelere uymaları halinde bu düzenlemelerden yararlanacak. Onun için bu meseleyle ilgili olumsuz bir kanaatin oluşturulmasını açıkçası doğru bulmam.

30 yıldan fazla süreyle çalışıp da emekli olanlardan, geçmişte emekli olanların emekli ikramiyelerinin hesaplanmasına ilişkin meseleyi çözüyoruz. Burada yargıda devam eden davalar var. Özellikle Anayasa Mahkemesinin bu konuyla ilgili yasal düzenlemeyi iptal ettiği tarihten geriye dönük olmak üzere bu şekildeki hak sahibi bütün vatandaşlarımızın emekli ikramiyelerini yargısal ihtilafları ortadan kaldırmak suretiyle değiştiriyoruz.”

Bakan Ağbal, HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan’ın, “Düzenlemenin sicil affını” içermediğine yönelik sözlerine, “Yaptığımız bu düzenleme, esnafımıza sicil affı düzenlemesidir. Siz, buna farklı nedenlerle ‘böyle değildir’ deseniz bile bu doğru değil. Bu esnafımıza getirilen bir sicil affıdır. Bu düzenleme yapılırken bankalarımız son derece olumlu, son derece yapıcı, bu düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde bu düzenlemeyi uygulamak konusunda istekli olduklarını ifade etmişlerdir.” yanıtını verdi.

Kaynak: A Haber

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir