Cazibe Merkezi Programı Kapsamındaki Devlet Teşvikleri

11.01.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2016/9596 sayılı kararda;  Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki imalat sanayi ile çağrı merkezi ve veri merkezi yeni yatırım projeleri ile imalat sanayinde yer alan yarım kalmış ya da yatırımı tamamlanarak işletme sermayesi yetersizliği nedeniyle işletmeye geçememiş veya kısmen geçmiş yahut başka sebeplerle faaliyet göstermeyen tesislerin yeniden ekonomiye kazandırılması için sağlanacak yatırım ve işletme dönemi desteklerinin kapsamı belirlenmiştir. 

1 ) CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI NE AMAÇLIYOR?

Cazibe Merkezleri Programı, görece az gelişmiş olduğu tespit edilem bölgelerde yatırımların desteklenmesini amaçlıyor. Program kapsamında Yatırım Teşviklerine ek olarak vergi dışı destekler de sağlanıyor. Buna anahtar teslim fabrikalar da dahil. Hedef, üretim ve ihracatı artırmak yoluyla bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak.

2) CAZİBE MERKEZLERİ HANGİ İLLERİ KAPSAMAKTADIR?

Program, 5 ayrı merkezde 23 il belirliyor.

*Elazığ merkezinde Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl.

*Erzurum merkezinde Erzurum, Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt.

* Van merkezinde Van, Hakkari, Muş ve Bitlis.

*Kars merkezinde Kars, Ardahan ve Iğdır.

*Diyarbakır merkezinde Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak

Proje kapsamına giren 23 ilin toplam nüfusu, 12.4 milyon. Bu nüfusun Türkiye nüfusuna oranı yüzde 16. Bu 23 ilin Türkiye ekonomisine katkısı ise sadece yüzde 7. 23 ilin Türkiye ihracatındaki payı da yalnızca yüzde 2,3. İşsizlik oranı Türkiye genelinde yüzde 9,5 iken, bu 23 ilde ortalama oran yüzde 11,6.

3) PROGRAMA NEREDEN KAYNAK SAĞLANACAK?

Cazibe Merkezleri Programı kapsamında verilecek destekler Hazine Müsteşarlığı bütçesinden Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketine aktarılacak kaynakla karşılanacak. Kalkınma Bankası’nın sermayesini 160 milyon TL’den 500 milyon TL’ye artırma başvurusu da SPK tarafından onaylandı.

4) CAZİBE KAYNAĞI EKONOMİYE NASIL AKTARILACAK?

Hazine Müsteşarlığından Kalkınma Bankası’na aktarılacak kaynak, Banka’dan da cazibe merkezleri programı kapsamında arsa temini, altyapı işleri ve bina inşaatı ile ilgili işler için Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına, il özel idarelerine, belediyeler olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına veya OSB tüzel kişiliklerine aktarılacak.

5) CAZİBE KAYNAĞINDAN HANGİ PROJELER FAYDALANACAK?

Yatırım projelerinin yanı sıra yarım kalmış veya işletme sermayesi yetersizliği nedeniyle faaliyete geçememiş tesisler Cazibe Merkezleri Programı kapsamına girecek.

6) HANGİ KOŞULLARDA TEŞVİK VE DESTEKLERDEN FAYDALANILABİLİR?

a) İmalat sanayiinde asgari sabit yatırım tutarının ikimilyon Türk Lirası, asgari istihdamın ise otuz kişi olması gerekir.

b) Çağrı merkezi yeni yatırımları için asgari ikiyüz kişilik istihdam ve hizmet sözleşmesi yapmış olma şartı aranır.

c) Veri merkezi yeni yatırımları için merkezin asgari beşbin metrekare beyaz alanı bulunması ve ANSI/TIA-942’ye göre TIER-3 veya üstü seviyede olması şartı aranır.

ç) Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi, Bankaca taşınması uygun görülen tesislerin, asgari son iki yıl üretim faaliyetinin sürdürüldüğünün tespiti, bu Kararın yürürlüğe girmesini takip eden iki yıl içinde taşınılması ve taşındıktan sonra asgari ikiyüz kişilik istihdamın taahhüt edilmesi şartı ile sağlanabilir.

(2) Kredilendirilecek yatırımın asgari yüzde otuzunun özkaynaklardan karşılanması zorunludur. Destekler, yatırımlar için gerekli özkaynak ile orantılı olarak kullandırılır. Banka gerekli gördüğü hallerde özkaynağın desteklerden önce yatırıma harcanmasını talep edebilir.

(3) Organize sanayi bölgesi dışındaki imalat sanayii yatırımlarının altyapı giderleri Program kapsamındaki desteklerden karşılanmaz.

6) CAZİBE KAYNAĞIYLA NELER YAPILACAK?

OSB’lerdeki boş parseller veya Hazine arazileri üzerine anahtar teslimi fabrikalar yapılacak ve bunlar yatırımcılara kiralanabilecek. Anahtar teslimi fabrika binası yapım desteği, faizsiz yatırım kredisi desteği, faiz indirimli işletme kredisi desteği verilecek. Üretim birimlerini Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illere taşımak isteyenlere nakdi taşıma desteği verilecek. Bu kapsamda her yıl 30 fabrika inşa edilmesi bekleniyor.

Cazibe merkezi olarak ilan edilen illerde çağrı merkezi ve yeri yapımı için atıl vaziyetteki kamu binaları tahsis edilecek ve merkezler için enerji desteği sağlanacak. Çağrı merkezleri ve veri merkezleri, kurulduğu bölgenin teşviklerinden asgari yatırım tutarı şartı olan 500 bin TL aranmaksızın yararlanabilecek. Çağrı merkezlerinde 20 bin kişinin istihdam edilmesi tahmin ediliyor.

Bunların yanı sıra sıfır faizli yatırım ve işletme kredileri kullandırılacak ve danışmanlık hizmeti sağlanacak.

Özel sektörün yılda ortalama 328 firmada 1,64 milyar lira yatırım yapması ve 43 bin kişilik istihdam yaratması için yılda 536 milyon lira kamu desteği sağlanması öngörülüyor.

7) BU PROGRAM KAPSAMINDA HANGİ TEŞVİK VE DESTEKLER SAĞLANACAKTIR?

a) Danışmanlık Hizmeti Desteği

b) Yatırım Yeri Tahsisi Desteği

c) Bina Yapımı Desteği

d) Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği

e) Faiz İndirimli İşletme Kredisi Desteği 

f) Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi

g) Çağrı Merkezi Yatırım Destek Paketi

h) Veri Merkezi Yatırım ve Enerji Destek Paketi

Konuyla ilgili tartışmaları buraya tıklayarak forumumuzdan da takip edebilirsiniz.

Cazibe Merkezi Programı Kapsamındaki Devlet Teşvikleriyle ilgili profesyonel danışmanlık desteği almak için info@tesvikler.net adresine yazarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

© Teşvikler.net

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir