Tübitak Bireysel Genç Girişim Programı

‘Bireysel Genç Girişim Programı’ kapsamında teknolojik ve yenilikçi iş fikri olan genç girişimcilere 150 bin TL‘ye kadar hibe sağlanacak.

TÜBİTAK tarafından gençlerin iş fikirlerini iyi bir iş planına dönüştürme hedefiyle başlatılan Bireysel Genç Girişim (BİGG) programı başladı. Program kapsamında teknolojik ve yenilikçi iş fikri olan girişimciler 150 bin TL’ye kadar hibe alacak. İki aşamalı programda, internet sitesi üzerinden toplanan iş fikirleri bir eleme sistemine tabi tutularak; fikirler, teknolojik düzeyi ve yenilikçi yönü, iş fikrinin uygulanabilirliği, iş fikrinin taşıdığı ticari değer, iş fikrinin rekabetçi düzeyi, iş fikri ekibinin nitelikleri ve iş fikrine uygunluğu gibi yönler göz önünde bulundurarak değerlendirilecek.

Değerlendirmeyi geçen iş fikirleri 2 aylık eğitim ve mentorluk programına dahil olacak. Programı tamamlayarak iş fikirlerini geliştiren girişimci adayları, hazırlayıp ön onay aldıkları iş planlarıyla TÜBİTAK’a başvuracak ve 150 bin TL’ye kadar olan hibe desteğini alabilmek için yarışacak. Programın son başvuru tarihi 31 Ocak olurken, başvurmak isteyen gençler İstanbul Üniversitesi Teknokent internet sitesi üzerinden başvurabilecek.

TÜBİTAK, BiGG ile girişimcilerin iş fikirlerini hayata geçirmesi için büyük destek veriyor.

Destek Süresi

a) Aşama 1’de uygulayıcı kuruluşa, TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında sağlanacak destek ile yürütülecek faaliyetlerin destek süresi uygulayıcı kuruluş belirleme çağrısında belirtilir.

b) Aşama 2 kapsamında iş planlarına ilişkin proje faaliyetlerinin destek süresi ek süreler de dahil olmak üzere en fazla onsekiz (18) aydır.

c) Aşama 3 kapsamında desteklenecek projeler için TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na ilişkin Uygulama Esaslarında belirtilen destek süreleri geçerlidir. 

Destek Miktarı

  • Aşama 1 için TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı hükümleri geçerli olup uygulayıcı kuruluşlara sağlanacak destek tutarı ve içeriği uygulayıcı kuruluş belirleme çağrısında belirtilir.
  • Aşama 2 için;

a) Teminat alınmaksızın geri ödemesiz (hibe) olarak verilecek teknogirişim sermaye desteği en fazla yüz elli bin (150.000) TL’dir. Bu tutarın proje desteği üst sınırı yüz on bin (110.000) TL ve sermaye desteği üst sınırı kırk bin (40.000) TL’dir.

b) Teknogirişim sermaye desteği üst sınırları Bilim Kurulu tarafından arttırılabilir.

c) İş planına, destek kararının alındığı yılda geçerli Bilim Kurulu kararı ile alınmış olan teknogirişim sermaye desteği üst sınırı destek süresince uygulanır.

  • Aşama 3 için TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı hükümleri geçerlidir.

Desteklenen Gider Kalemleri

a) Personel giderleri,

b) Seyahat giderleri,

c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,

d) Malzeme ve sarf giderleri,

e) Yurtiçi ve yurtdışı hizmet alım giderleri

Desteklenmeyen Giderler

Teknogirişim sermaye desteğinin proje desteği bileşeni kapsamında aşağıda belirtilen giderler destek kapsamı dışındadır:

a) katma değer vergisi,

      b) Yüksek öğretim kurumlarında görevli öğretim elemanları hariç, kuruluş ortaklarının kuruluş/firma dışında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (a) veya (c) bendine tabi olması durumunda, söz konusu kuruluş ortaklarının projedeki çalışmalarına karşılığı olan personel giderleri,  

      c) her türlü kar, fırsat maliyeti, sermaye kullanım maliyeti,

      d) amortismanlar, depozitolar, avans ödemeleri, sözleşme masrafları,

      e) dağıtım, pazarlama ve reklâm giderleri,

      f) patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret ve marka tescil giderleri,

      g) huzur hakkı, murahhas azaya ödenen üyelik ücretleri, brüt ücretin yanında teşvik, motivasyon, vb. prim giderleri,

      h) personele nakdi ya da ayni olarak verilen yemek,  servis ulaşım giderleri ve sosyal yardımlar,

      i) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında kuruluş ortaklarına ait sigorta primleri,

      j) şehir içi nakliye giderleri (gümrüklerden ve limanlardan yapılan nakliye hariç), kargo ve posta giderleri,     

      k) seyahatlerde araç kiralama ve seyahatlerde kullanılan yakıt giderleri,

      l) teknolojik doğrulama faaliyetleri ile ilintili olmayan üretime yönelik altyapı yatırımı ağırlıklı giderler,

      m) vergi mevzuatında kabul edilmeyen giderler,

      n) inşaat ve tesisat giderleri,

      o) CE (test giderleri hariç) ve kalite belgelendirme giderleri.

      p) AGY112, AGY312 doküman hazırlama veya hazırlatma giderleri, muhasebe, sekreterlik vb. idari giderleri,

      r) fotokopi makinesi, projeksiyon cihazı gibi büro makineleri, büro mefruşatı ve kırtasiye malzemeleri,

      s) ısıtma, aydınlatma ve üretimde sarf edilen enerji masrafları, su giderleri,

      t) telefon, faks, haberleşme, internet kullanım maliyetleri,

      u) ofis, depo, stand kira giderleri,

      v) konaklama giderleri.

Konuyla ilgili tartışmaları buraya tıklayarak forumumuzdan da takip edebilirsiniz.

TÜBİTAK destek programlarıyla ilgili profesyonel danışmanlık desteği alarak bu programdan faydalanmak için info@tesvikler.net adresine yazarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

© Teşvikler.net

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir