KOSGEB’den “Nitelikli Eleman İstihdam Desteği” Kapsamında 50.000 TL Hibe

KOSGEB genel destek programı uygulama esasları çerçevesinde nitelikli eleman istihdam desteği kapsamında 50.000 TL destek vermektedir. 

Destek Unsurları

KOSGEB’in en fazla işletmeye hitap eden desteklerinden Nitelikli Eleman İstihdam Desteği son değişiklikle 50.000 TL’ye çıkarıldı.

Yapılan değişiklikle artık sadece 4 yıllık lisans mezunları değil aynı zamanda 2 yıllık yüksekokul mezunu personel de desteklenecek olup personelin mezuniyetine göre destek limiti değişmektedir.

Başvuru tarihi esas alınarak her bir elemana verilecek desteğin aylık üst limiti; 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunları için 1.500 (binbeşyüz) TL, 4 yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için 2.000 (ikibin) TL, Yüksek Lisans ve üzeri dereceden mezunlar için 2.500 (ikibinbeşyüz) TL oldu.

Ayrıca istihdam edilecek elemanın; şirket sözleşmesi ile şirketin yönetimi ve temsili için görevlendirilmiş, kadın veya başvuru tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün almamış olması halinde bu limitlere 1.000 (bin) TL ilave edilecek.

Program kapsamında sağlanacak desteklerin oranı 1. bölgede % 50 (elli), 2., 3. ve 4. bölgelerde % 60 (altmış),  5. ve 6. bölgelerde  %  70 (yetmiş) olarak uygulanır.

Örneğin 1. Bölgede yer alan bir KOBİ iseniz, 4 yıllık yüksekokul mezunu istihdam ettiğiniz takdirde ve 4.000 TL maaş ödemesi yaptığınızda, bu destek kapsamında KOSGEB’den 2.000 TL destek ödemesi almanız mümkündür.

Destek almak için personelin şirket sahibinin birinci dereceden akrabası olmaması, ayrıca son 12 ay içinde ilgili firmada çalışmamış olması gerekiyor. Başvuruyu personel işe girmeden ya da işe girişinden itibaren 30 gün içinde yapılması gerekmektedir.

Destek Başvurusu, Değerlendirme ve Onay

(1) Destekten yararlanmak isteyen işletmewww.kosgeb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda doldurarak çıktısını aldığı Nitelikli Eleman Desteği Başvuru Formu ve istenilen diğer belgeler ile ilgili Uygulama Birimine başvuru yapar.

(2) Başvuru sonucu, işletmeye KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden bildirilir.

 Ödeme Talebinde Bulunurken

(1) İşletme, uygun bulunan başvuruya ilişkin hizmet alımını gerçekleştirerek www.kosgeb.gov.tr  yer alan NİTELİKLİ ELEMAN İSTİHDAM DESTEĞİ ÖDEME TALEP FORMU ve belgeleri Uygulama Birimine sunar.

(2) Uygulama Birimi, söz konusu belgeleri inceleyerek Destek Ödeme Oluru hazırlar. Destek Ödeme Oluru, işletmeden sorumlu personel tarafından hazırlanarak Uygulama Birimi Müdürünün oluruna sunulur.

(3) Destek ödemeleri, KOSGEB Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinde belirtilen ödeme belgeleri ile birlikte Ödeme Emri Belgesinin eki olarak, ön mali kontrole tabi tutulanlar Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı İç Kontrol Müdürlüğüne, tabi tutulmayanlar ise ilgili Muhasebe Müdürlüklerine gönderilir. İlgili Muhasebe Müdürlüğü tarafından işletmenin banka hesabına destek ödemesi aktarılır.

(4) İşletmenin ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu olması durumunda İşletmenin Ödeme Talep Formunda yer alan talebi doğrultusunda; öncelikle borç tutarı destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar, işletmenin banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır.

Güncel devlet destek ve hibelerinden haberdar olmak için;

Devlet Teşvikleri Facebook Hesabımızı takip ediniz.

Devlet Teşvikleri Twitter Hesabımızı takip ediniz.

KOSGEB hibelerinden faydalanmak ve profesyonel danışmanlık desteği almak için 0312 911 30 76′ yı arayarak veya info@tesvikler.net adresine yazarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Konuyla ilgili öğrenmek istediğiniz size özel hususlar hakkında, detaylı bilgilendirme dokümanı rapor şeklinde tarafınıza gönderilecek olup bu hizmet ÜCRETE TABİdir. Fiyat bilgisi için arayınız. 

© Teşvikler.net

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir