Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırım ve Üretim Desteği

Yatırım ve Üretim Desteği

Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van illerini kapsayan program dahilinde, yeni yatırım projeleri ile yatırım süreci devam eden ya da yarım kalmış imalat sanayi tesisleri, çağrı ve veri merkezi yeni yatırım projeleri desteklenecektir. 

Program dahilindeki destek unsurları; yatırım ve üretim, üretim tesisi taşıma, çağrı merkezi, veri merkezi, yatırım ve üretim, danışmanlık, yatırım yeri tahsisi, bina yapım, faizsiz yatırım kredisi ve faiz indirimli işletme kredisinden oluşmaktadır. Bu yazımızda Cazibe merkezleri programı kapsamında yatırım ve üretim desteklerinin şartları ve uygulama esasları açıklanmaktadır.

Türkiye Kalkınma Bankası AŞ, program dahilindeki illerde kurulacak şirketlere iştirak ve şirket kuruluşlarına öncülük etmektedir. Kalkınma Bankası tarafından açılan 1. çağrı dönemi 27.02.2017 tarihi itibariyle sona erecektir. 

Hangi yatırımlar kapsam dışıdır?

Bölgede, un, irmik, entegre olmayan et, süt ve kanatlı işleme tesisleri ve yem yatırımları, tuğla ve kiremit üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar, kütlü pamuk, iplik ve dokuma işleme yatırımları, demir, çelik üretimine yönelik yatırımlar, sentetik elyaf üretimine yönelik yatırımlar desteklenmeyecek veya zaruri ihtiyaç olması halinde Cazibe Merkezleri Programı Yönlendirme Komitesi tarafından değerlendirilecek.

İmalat Sanayinde aşağıda belirtilen nitelikteki yatırımlar desteklenmektedir: 

  • Yeni yatırım projeleri
  • Yarım kalmış projeler
  • İşletmeye geçememiş veya faaliyet göstermeyen tesisler
  • İşletme sermayesi ihtiyacı olan tesisler

Asgari Sabit Yatırım Tutarı Ne Kadardır?

2.000.000-TL

Asgari olarak kaç kişi istihdam Edilmelidir?

30 Kişi

Danışmanlık Hizmeti Desteği Hangi Durumlarda Sağlanmaktadır?

Fizibilite hazırlama, mühendislik projeleri ve yatırım talebiyle doğrudan ilgili başlangıç eğitim harcamaları ile yatırım için kritik öneme sahip konularda uygulanır. Know-how, imtiyaz,lisans patent ücreti vb harcamalar destek kapsamında değildir.

Yatırım Yeri Tahsis Desteği Nasıl Sağlanır?

Yatırımcıya kiralanacak ya da bina inşa desteği için kullanılacak; 

  • OSB içindeki boş parseller, 
  • OSB’de uygun parsel bulunmaması halinde hazineye ait arsa veya parsellerin YİKOB (Yatırımı İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları) veya İdareye devredilmesi şeklinde uygulanır.
  • (2) Asgari 100 milyon TL tutarında ve asgari 100 kişilik istihdam sağlayacak yatırımlar için, OSB’ de parsel bulunmaması veya yatırımın OSB’ de yapılamayacak büyüklükte veya entegre nitelik arz etmesi halinde Hazineye ait taşınmazlar üzerinde 49 yıl süreli bedelsiz olarak bağımsız ve sürekli irtifak hakkı tesisi edilir.

Bina Yapımı Desteği Esasları Nelerdir?

Tahmini bina yapım maliyeti Kalkınma Bankası tarafından belirlenir. Bina yatırımcının kendisi, YİKOB veya İdare tarafından yaptırılır. Yatırım için gerekli binanın azami 20.000 m2’ye kadar kısmı desteklenebilir ve verilecek destek tutarı 10.000.000 TL’yi geçemez, aşan kısım yatırımcının özkaynaklarından karşılanır.

Faizsiz Yatırım Kredisi Desteğinin Şartları Nelerdir?

Bina (yarım kalmış yatırımlar hariç) ve makine-teçhizat harcamaları için;

Vade:

a) 2 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 6 yıl vadeli
b) 3 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 10 yıl vadeli (Krediye konu makina teçhizatın 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “yerli malı tebliği” kapsamında yerli malı belgesine sahip olması ya da yerli patente dayalı üretim teknolojisi kullanılırsa)

Kredinin faizi: Sıfır faizli yatırım kredisi kullandırılır.

Kredi limiti: Kredilendirilecek yatırımların azami %70’ ine, bina yatırımları için azami 10 milyon TL’ na kadar.

Asgari Özkaynak: Kredilendirilecek yatırımın asgari %30′ u.

Kullanılmış makina teçhizat- donanım ve sair malzeme alımları için destek sağlanmaz.

Faiz İndirimli İşletme Kredisi Desteği Şartları Nelerdir?

a) 1 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 4 yıl vadeli
b) 2 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 5 yıl vadeli (Krediye konu makina teçhizatın 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “yerli malı tebliği” kapsamında yerli malı belgesine sahip olması ya da yerli patente dayalı üretim teknolojisi kullanılırsa)

Kredinin faizi: Banka tarafından işletme kredilerine uygulanan cari faiz oranının %50’ sidir.

Kredi limiti: Banka tarafından belirlenecektir.

Cazibe Merkezi Programı Kapsamındaki Devlet Teşvikleriyle ilgili profesyonel danışmanlık desteği almak buraya tıklayarak danışmanlık firmamızla iletişime geçebilirsiniz.

Cazibe merkezleri programı kapsamındaki devlet teşvikleriyle ilgili ana haberi aşağıdan okuyabilirsiniz:

Güncel devlet destek ve hibelerinden haberdar olmak için;

Devlet Teşvikleri Facebook Hesabımızı takip ediniz.

Devlet Teşvikleri Twitter Hesabımızı takip ediniz.

© Teşvikler.net

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir