Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Üretim Tesisi Taşıma Desteği

Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van illerini kapsayan program dahilinde, yeni yatırım projeleri ile yatırım süreci devam eden ya da yarım kalmış imalat sanayi tesisleri, çağrı ve veri merkezi yeni yatırım projeleri desteklenecektir. 

Program dahilindeki destek unsurları; yatırım ve üretim, üretim tesisi taşıma, çağrı merkezi, veri merkezi, yatırım ve üretim, danışmanlık, yatırım yeri tahsisi, bina yapım, faizsiz yatırım kredisi ve faiz indirimli işletme kredisinden oluşmaktadır. Bu yazımızda Cazibe merkezleri programı kapsamında üretim tesisi taşıma desteklerinin şartları ve uygulama esasları açıklanmaktadır.

Türkiye Kalkınma Bankası AŞ, program dahilindeki illerde kurulacak şirketlere iştirak ve şirket kuruluşlarına öncülük etmektedir. Kalkınma Bankası tarafından açılan 1. çağrı dönemi 27.02.2017 tarihi itibariyle sona erecektir. 

ÜRETİM TESİSİ TAŞIMA DESTEĞİ: Destek Unsurları Ve Koşulları

A- Desteklenen Sektör; İmalat Sanayi (*)

B- Destek Kapsamındaki Yatırımlar; Program kapsamındaki İller dışında bulunan, taşınması uygun görülen,halen faaliyette bulunan üretim tesisleri

C- Asgari Yatırım kriterleri;
– Asgari son 2 yıl üretim faaliyetinin sürdürüldüğü tespiti, Kararın yürürlüğe girmesini takip eden 2 yıl içinde taşınılması,
-Asgari İstihdam; 200 Kişi

D- Verilen destekler;
1) Danışmanlık Hizmeti Desteği; Taşınan tesise yönelik ilave yeni yatırımlar için kullandırılır.

2) Yatırım Yeri Tahsisi Desteği;(**) Yatırımcıya kiralanacak ya da bina inşa desteği için kullanılacak;

OSB içindeki boş parseller, OSB’de uygun parsel bulunmaması halinde hazineye ait arsa veya parsellerin YİKOB veya İdareye devredilmesi şeklinde uygulanır.

3) Nakdi Taşınma Desteği; Demontaj, nakil, montaj maliyetleri ile taşınma sürecinde Banka tarafından karşılanması gerekli görülen diğer masraflar için azami 1 milyon TL nakdi destek sağlanır.

4) Yatırım Teşvik Desteği; Teşvik desteği, yürürlükte bulunan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” çerçevesinde;
a) Taşınan tesise ilave yatırım yapılmaması veya yapılmakla birlikte asgari sabit yatırım tutarı ve asgari kapasite şartlarının sağlanmaması durumunda;
– Program kapsamındaki 4 üncü ve 5 inci bölge illerine taşınan tesislerin, taşınılan bölgede geçerli olan süre ve miktarlarda Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden,
– 6 ncı bölge illerine taşınan tesislerin, anılan bölgede geçerli olan sürelerde Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi Desteği ve Gelir Vergisi Stopajı Desteğinden,
b) Program kapsamındaki illere taşımanın gerçekleşmesi ve ilave yatırımın asgari sabit yatırım tutarı ve kapasite şartlarını sağlaması halinde, taşınan tesisin (a) bendi hükümleri çerçevesinde sağlanan desteklerden, ilave yatırımın ise bu desteklere ek olarak Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası ve Vergi İndirimi desteğinden,yararlandırılması şeklinde uygulanır.

5) Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği;Bina ve ilave makine-teçhizat harcamaları için;
Vade a) 2 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 6 yıl vadeli
Vade b) 3 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 10 yıl vadeli (Krediye konu makina teçhizatın 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “yerli malı tebliği” kapsamında yerli malı belgesine sahip olması ya da yerli patente dayalı üretim teknolojisi kullanılırsa)

Kredinin faizi: Sıfır faizli yatırım kredisi kullandırılır

Kredi limiti: Kredilendirilecek yatırımların azami %70’ ine, bina yatırımları için azami 10 milyon TL’ na kadar.
Asgari Öz kaynak: Kredilendirilecek yatırımın asgari %30′ u. Kullanılmış makina teçhizat- donanım ve sair malzeme alımları için destek sağlanmaz.

6) Faiz İndirimli İşletme Kredisi Desteği;
Vade a) 1 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 4 yıl vadeli,
Vade b) 2 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 5 yıl vadeli (Krediye konu makina teçhizatın 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “yerli malı tebliği” kapsamında yerli malı belgesine sahip olması ya da yerli patente dayalı üretim teknolojisi kullanılırsa)
Kredinin faizi: Banka tarafından işletme kredilerine uygulanan cari faiz oranının %50’ sidir.
Kredi limiti: Banka tarafından belirlenecektir.

———————————————————————————-
Dipnotlar;
(*) Bakankar Kurulu Kararı Ek-2 sayılı listede belirtilenler öncelikli olarak desteklenmez.
**) Asgari 100 milyon TL tutarında ve asgari 100 kişilik istihdam sağlayacak yatırımlar için, OSB’ de parsel bulunmaması veya yatırımın OSB’ de yapılamayacak büyüklükte veya entegre nitelik arz etmesi halinde Hazineye ait taşınmazlar üzerinde 49 yıl süreli bedelsiz olarak bağımsız ve sürekli irtifak hakkı tesisi edilir.

Cazibe Merkezi Programı Kapsamındaki Devlet Teşvikleriyle ilgili profesyonel danışmanlık desteği almak buraya tıklayarak danışmanlık firmamızla iletişime geçebilirsiniz.

Güncel devlet destek ve hibelerinden haberdar olmak için;

Devlet Teşvikleri Facebook Hesabımızı takip ediniz.

Devlet Teşvikleri Twitter Hesabımızı takip ediniz.

© Teşvikler.net

Cazibe merkezleri programı kapsamındaki devlet teşvikleriyle ilgili ana haberi aşağıdan okuyabilirsiniz:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir