HAYVANCILIK YATIRIMLARINA KARŞILIKSIZ HİBE DESTEĞİ GELİYOR (2017)

HAYVANCILIK YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI (11/03/2017 Tarihli Resmi Gazete)

Bu Kararın amacı, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi, gelirlerin artırılması, ülkenin damızlık manda, koç-teke ihtiyacının karşılanması ve kaz, hindi, arıcılık, ipekböcekçiliği gibi hayvancılık faaliyetlerinde, üretim ve kalitenin yükseltilmesi için damızlık ve ticari modern işletmelerin kurulması, ithalatın azaltılmasını sağlayacak yatırımların desteklenmesidir.

Bu Karar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenecek illerde 2017-2019 yıllarında uygulanır.

Bu Karar;

a) Gerçek ve tüzel kişi üreticilerin 150 baş kapasiteye sahip projeli damızlık manda düve üretimi işletmesi kurulması veya mevcut işletmelerin kapasitesinin 150 baş olacak şekilde artırılması ve bu işletmelerin rehabilitasyon yatırımlarını,

b) Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri birliklerinin 500 baş kapasiteye sahip damızlık koç-teke üretimine yönelik işletme kurmasını veya mevcut işletmelerin kapasitesinin 500 baş olacak şekilde artırılması, bu işletmelerin rehabilitasyon yatırımlarını ve bu işletmelerden koç-teke alımı yapacak yetiştiricileri,

c) Gerçek ve tüzel kişi üreticilerin, 1000 adet damızlık kaz ile 1000 adet ticari hindi ve 500 adet ticari kaz yetiştiriciliği için yapacakları yatırımlarını,

ç) Gerçek ve tüzel kişi üreticilerin, 30 adet kovan ile yapacakları arıcılık yatırımlarını,

d) Tüzel kişiliklerin ipekböceği yetiştiriciliği için yapacakları yatırımları, kapsar.

Yatırım konuları ve hibe oranları

Bu Karar kapsamında aşağıda belirtilen oranlarda hibe desteği uygulanır.

Bu Karar kapsamında, gerçek veya tüzel kişiler uygulanacak hibe desteğinden sadece bir projesi için bir kez yararlandırılır. Yatırım tutarının desteklemeye esas üst sınırı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenir. Yatırım tutarının üst sınırını aşan kısmı ise, aynî veya nakdi katkı olarak yatırımcının öz sermayesi ile karşılanır.

Hibe desteğinden, projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süre içinde yatırımını tamamlayanlar yararlanır. Devam eden yatırımlarda ek süre verilmesine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilidir.

Desteklerden yararlanamayacak olanlar

Bu Karar kapsamındaki hibe desteklemelerinden kamu kurum ve kuruluşları ile bunların ortaklıkları yararlanamaz.

Denetim ve cezai hükümler

Destekleme ödemeleri ile İlgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri almaya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilidir.

Haksız ödendiği tespit edilen destekleme ödemeleriyle ilgili alacaklar, ödemenin yapıldığı tarih itibarıyla, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yasal faiziyle birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır.

İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere desteklemelerden haksız yere yararlandığı tespit edilenlere 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Söz konusu hibe ödemeleri henüz başlamamıştır ancak yakın zamanda duyurulması beklenmektedir.

Bu hibe ödemelerinden yararlanmak ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yapacağı duyuruları kaçırmamak için aşağıda belirtilen linklerden sayfamızı takip ediniz.

Devlet Teşvikleri Facebook Hesabımızı takip ediniz (TIKLAYINIZ).

Devlet Teşvikleri Twitter Hesabımızı takip ediniz (TIKLAYINIZ).

© Teşvikler.net

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir