Maliye Bu Kez Kendini Denetledi

Maliye Bakanlığı bu sefer kendi kendini denetledi. Vergi daireleri, mal müdürlükleri ve muhasebat birimlerini inceleyen Maliye, 1.659.994 mükellef nezdinde 348.598.732 adet çapraz kontrol yaptı. Böylece, Hazineye yüklü miktarda kaynak sağlandı.

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan döneminde 2008 yılında uygulamaya giren kamudaki israf ve suiistimalleri önlemek amacıyla geliştirilen elektronik teftiş kapsamında Vergi Daireleri Denetim Bilgi Sistemi (VEDEBİS), Saymanlıklar Denetim Bilgi Sistemi (SADEBİS) ve Milli Emlak Denetim Bilgi Sistemi (MİDEBİS) ile vergi daireleri, saymanlıklar ve milli emlak birimleri denetlendi.

209 İNCELEME YAPILDI

Bakanlık tarafından otomasyon sistemleri kullanan birimlerin karşılıklı riskleri tespit etmek, değerlendirmek ve yönetiminde danışmanlık sağlamayı da hedefleyen elektronik teftişte, mal müdürlükleri ve gelir servisleri, milli emlak, muhakemat, muhasebe, personel müdürlükleri ile vergi dairesi başkanlığı ve müdürlüğü, YMM/SMMM Odaları, VDK Grup Başkanlıkları, Döner Sermaye Saymanlıkları incelendi. 2014’te 72 inceleme, 2015 yılında 81’e çıktı. 2016 yılında ise bu birimlerde 209 inceleme yapıldı. VEDEBİS ile 75.8 milyon lira, SADEBİS incelemesinde 1.143 bin lira, MİDEBİS incelemesinde de 1.989 bin lira olmak üzere toplam 78.9 milyon lira Hazine’ye kaynak aktarıldı.

VERGİ İADESİNDE 13 MİLYONLUK ZARAR

2016 yılında VEDEBİS kapsamında 33 vergi dairesi, 67 mal müdürlüğü gelir servisinde 210 adet e-teftiş gerçekleştirildi. Bir milyon 659 bin 994 mükellefe yönelik 348 milyon 598 bin 732 çapraz kontrol yapıldı. Teftişlerde 39.8 milyon lira matrah, 4.4 milyon lira vergi farkı tespit edildi. 13.3 milyon liralık vergi iadesinden zarar verildiği belirlenirken, 10.5 milyon lira ceza kesildi.

2 MİLYON LİRA MİDEBİS’TEN SAĞLANDI

Yine mükellef borcuna mahsup edilen tutarın 12.1 milyon lira olduğu tespit edilirken, 1.7 milyon lira damga vergisi farkı ortaya çıkarıldı. Harç tutarı, mükellef borcuna tahsilattaki gecikme nedeniyle kamu zararının da 34.9 milyon lira olduğu tespit edildi. Böylece VEDEBİS kapsamında Hazine’ye 75.8 milyon lira aktarıldı. Milli Emlak Denetim Bilgi Sistemi (MİDEBİS) kapsamında ise milli emlak birimleri e-teftişe tabi tutuldu. Bu kapsamda 1.8 milyon liralık ecrimisil tespit edilirken, 95.7 bin liralık da gecikme zammı, konut geliri, elk-su bedeli eksikliği belirlendi. 57.8 bin lira tutarında da arz bedeli, kesin teminat ve hasılat payı ile fazla aktarılan pay tespit edilirken, 8.6 bin liralık damga vergisi, karar pulu ve KDV bedeli olmak üzere hazineye 1.989 bin lira aktarıldı.

SADEBİS’TEN 1.1 MİLYON LİRA AKTARILDI

SADEBİS kapsamında da 91 mal müdürlüğü-muhasebe müdürlüğü e-teftiş denetimine tabi tutuldu. 6 milyon 846 bin 856 işleme yönelik toplam 130 adet sorgulama ile 56.8 milyon adet çapraz kontrol gerçekleştirildi.

Bu çerçevede de 616 bin lira yersiz ödenen aylık olduğu belirlendi. 105 bin lira da eksik tahsil edilen gelirlerden oluştuğu ortaya çıkarılırken, gelir kaydedilmeyen 378 bin lira ile birlikte toplam bir milyon 143 bin 675 bin lira saymanlıkların incelemesinden Hazine’ye kaynak aktarıldı.

MÜKELLEFLERİN TAMAMI İNCELENEBİLİYOR

2008’den beri uygulanan sistemi ile eski klasik vergi dairelerinin teftişi kalktı. Eski sistemde müfettiş veya bir denetim elemanı vergi dairesine gittiğinde en iyimser rakamlar, mevcut mükelleflerin ancak yüzde 5’ini inceleyebiliyordu. E-teftiş ile vergi dairesindeki bütün dosyalar teftiş edilebiliyor.

Kaynak: Memurlar.net

Güncel devlet destek ve hibelerinden haberdar olmak için;

Devlet Teşvikleri Facebook Hesabımızı takip ediniz.

Devlet Teşvikleri Twitter Hesabımızı takip ediniz.

© Teşvikler.net

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir