Hazine Arazilerinde Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile Elektrik Üretimi

Hazine taşınmazları üzerinde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılması amacıyla yatırımcılar lehine bedeli karşılığında irtifak hakkı tesis edilmekte ve/veya kullanma izni verilmektedir.

Yenilenebilir enerji kaynakları: Hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle, biyokütleden elde edilen gaz (çöp gazı dahil), dalga, akıntı enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan enerji kaynaklarını ifade etmektedir. 

Hazine taşınmazları üzerinde lisanssız elektrik üretimi yapmak isteyen yatırımcılar tarafından datum ve projeksiyon bilgileri işlenmiş sayısal ortamda shape (SHP) formatında oluşturulmuş haritalar üzerinde, kadastral parsellerin üzerine işlenmiş üretim tesisi unsurlarının gösterildiği vaziyet planı ile yapılması planlanan tesisin üretim kapasitesini de belirtir bir dilekçe ile birlikte İdareye başvurulması gerekmektedir. 

Hazine taşınmazları üzerinde lisanssız elektrik üretimi yapılması amacıyla irtifak hakkı tesis edilmesi veya kullanma izni verilmesine ilişkin ihale işlemleri pazarlık usulüyle yapılmaktadır. 

Hazine taşınmazları üzerinde irtifak hakkı tesisinin tapuya tescil edildiği veya kullanma izni sözleşmesinin notere onaylatıldığı tarihten itibaren, 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 8 inci maddesinde ve diğer ilgili mevzuatında belirtilen sürede tesisin işletmeye geçmesi şartıyla, irtifak hakkı veya kullanma izni bedeline yüzde seksen beş (% 85) oranında indirim uygulanır.

Hazine taşınmazları üzerinde, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinden kurulu gücü beş yüz (500) kW’e kadar olanlar için yirmi (20) yıla kadar, kurulu gücü beş yüz (500) kW ile bir (1) MW arasında olanlar için ise otuz (30) yıla kadar irtifak hakkı tesis edilir veya kullanma izni verilir. Belirtilen süreler sonunda Hazine taşınmazları üzerindeki tüm yapı ve tesisler, üretim verimliliği yüzde seksenin altında olmayacak şekilde, sağlam ve işler durumda bedelsiz olarak Hazineye intikal eder.

Burayı tıklayarak Hazine Arazileriyle ilgili profesyonel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Konuyla ilgili öğrenmek istediğiniz bilgiler hakkında, detaylı bilgilendirme dokümanı rapor şeklinde tarafınıza gönderilecek olup, bu hizmet ÜCRETE TABİDİR.

Bu konuda sunduğumuz danışmanlık hizmeti sadece hazine arazisi teminiyle ilgili olup, EPDK başvuru süreçlerine ilişkin danışmanlık hizmetimiz bulunmamaktadır. Fiyat bilgisi için arayınız. 

Güncel devlet teşviklerinden anında haberdar olmak için;

Devlet Teşvikleri Facebook Hesabımızı takip ediniz.

Devlet Teşvikleri Twitter Hesabımızı takip ediniz.

© Teşvikler.net

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir