İmalat Sanayi Yatırım Teşvikleri 2018

İmalat Sanayinde Yatırım Teşvikleri

30.12.2017 tarih ve 30286 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/11175 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın geçici 8. maddesinin uygulama süresi 31.12.2017 tarihinden 31.12.2018 tarihine kadar uzatılmıştır.

Söz konusu maddenin son hali şu şekildedir:

“GEÇİCİ MADDE 8- (1) Bu Karar ve daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için;

a) Bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi,

b) Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere,

teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanır.”

Buna göre, imalat sanayiine yönelik düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, bina-inşaat harcamalarında kdv iadesi ile 15 puanlık ilave yatırıma katkı oranı ve % 100 vergi indirimi uygulamasına 2018 yılında da devam edilecektir.

7061 SAYILI KANUN İLE SÜRESİ UZATILAN KDV İSTİSNASI

7061 sayılı Kanunun 43. Maddesi ile imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgeleri (YTB) kapsamındaki inşaat-taahhüt işleri için KDV Kanununun geçici 37’ nci maddesinde sağlanan istisnanın süresi 2018 yılı sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu maddenin güncel durumu aşağıdaki gibidir:

“İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında;

a) Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle (7061 sayılı kanunun 43 üncü maddesiyle değişen ibare; Yürürlük: 05.12.2017)2017 ve 2018 yıllarında yüklenilen ve (7061 sayılı kanunun 43 üncü maddesiyle değişen ibare; Yürürlük: 05.12.2017) 2017 ve 2018 yıllarının altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde,

b) 50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle (7061 sayılı kanunun 43 üncü maddesiyle değişen ibare; Yürürlük: 05.12.2017)2017 ve 2018 yıllarında yüklenilen ve (7061 sayılı kanunun 43 üncü maddesiyle değişen ibare; Yürürlük: 05.12.2017)2017 ve 2018 yılı  sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi izleyen yıl içerisinde,

talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade olunur. Teşvik belgesine konu yatırımın tamamlanmaması halinde, iade edilen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanarak iade tarihinden itibaren gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Bu vergiler ve cezalarda zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılı başında başlar.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

Buna göre; imalat sanayiine ilişkin yatırım teşvik belgesi olan mükellefler, söz konusu YTB kapsamında 2018 yılında gerçekleştirilen inşaat-taahhüt işleri nedeniyle yüklendikleri ancak indirim yoluyla telafi edemedikleri KDV’ nin de iadesini talep edebileceklerdir.

Yatırım teşvik belgesi konusunda profesyonel danışmanlık desteği almak için 0312 911 30 76 ‘yı arayarak veya info@tesvikler.net adresine yazarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Güncel devlet destek ve hibelerinden haberdar olmak için;

Devlet Teşvikleri Facebook Hesabımızı takip ediniz.

Devlet Teşvikleri Twitter Hesabımızı takip ediniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir