Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Yer Alan Vergisel Teşvikler

4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNUNDA YER ALAN VERGİSEL TEŞVİKLER – Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren mükelleflerin bölgedeki yazılım ve

Devam